Tuesday, March 20, 2012

ထား၀ယ္ေဒသခံမ်ား အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္နည္းပါး

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံစီးပြားေရးသမားမ်ား ပါ၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိသေလာက္နည္းပါးကာ ေဒသခံလူထုအတြက္လည္း အက်ိဳးစီးပြားသိပ္မရရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Dawei Development Co.Ltd(DDC) က လုပ္ငန္းသံုးေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ားအားလံုးကို နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္တင္သြင္းလွ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံလုပ္သားမ်ားကို အေျခခံလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အီတာလွ်ံထုိင္းကုမၸဏီႏွင့္ DDC တို႔ အေျခစိုက္စခန္းတြင္ လုပ္သား ၇၂၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ထိုင္းလုပ္သားဦးေရမွာ ၅၅၀ ေက်ာ္ရွိေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြန္းလာမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနသည္ဟု စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေလ့လာသူ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးက YPI သို႔ေျပာသည္။

“ ပစၥည္းေတြက DDC ကထုတ္ေပးတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြဆိုတာကလည္း နယ္စပ္ကေန အေကာက္အခြန္မဲ့ သြင္းလာတာေတြ၊ အုတ္လိုရင္ စက္ေတြသယ္လာၿပီး အုတ္လုပ္တယ္။ သဲလိုကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ သဲတူးတယ္။ ဒီေဒသကလူေတြ ဘာလုပ္ခြင့္ ရမလဲ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ေဒသကစီးပြားေရးသမားေတြက အလုပ္သမားေခါင္းအဆင့္ ျဖစ္ေနတာေပါ့” ဟု ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ ငရုတ္သီး၊ ၾကက္သြန္၊ ပဲသီးကအစနယ္စပ္ကေနသယ္ေနတာကိုး။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီေဒသကလူေတြ ဘယ္သူမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိေသးဘူး ” ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားဇုန္စီမံကိန္းမွာ ထိုင္းအေျခစိုက္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအီတာလွ်ံထိုင္းကုမၸဏီႏွင့္ Max Myanmar ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းကာ DDC (Dawei Development Co.ltd) အမည္ျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ နဘုလယ္ေဒသတြင္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည ္ေဖာ္လွ်က္ရွိသည္။

လူဦးေရသံုးေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ ၎စီမံကိန္းတြင္ ကနဦးေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္ အိမ္ယာမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ကန္ထရိုက္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နာမည္ႀကီး သရုပ္ေဆာင္ လြင္မိုး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ၀မင္းကုမၸဏီမွ လည္း လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ကန္ထရိုက္ရရွိထားေၾကာင္း ထား၀ယ္စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေျပာသည္။

“ ေဒသခံေတြေျပာင္းေရႊ႕ရမဲ့ အေနအထားေတြ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈေတြ၊ သူတို႔အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းကိစၥေတြ ခုခ်ိန္မွာေျပာဆိုသင့္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ၿပီး အမ်ားႀကီးစဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ ” ဟု ေဒသတြင္းစီးပြားေရး အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္သူ ၎က သံုးသပ္သည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒတြင္ အခန္း(၂) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (ဃ)တြင္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုဖန္တီးေပးရန္ ဟုေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔အတူအခန္း(၅) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ၏ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားအခန္း၊ ပုဒ္မခြဲ (၂၁)တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူသည္ လုပ္ငန္းအတြက္အသံုးျပဳမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ယႏၱရားမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအား အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေၾကာင္း ပါရွိသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အခ်က္အျခာေနရာျဖစ္ရန္ရည္ရြယ္ထားၿပီးစုစုေပါင္း (၅၈) ဘီလွ်ံခန္႔ရင္းႏွီးကုန္က်မည့္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွာ ယခုလက္ရွိတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လမ္းအူေၾကာင္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားတန္းလ်ားမ်ား၊ ရံုးအေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ လုပ္ငန္းသံုးလမ္းေဖာက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။        ။