Monday, May 21, 2012

ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ရပ္ အစိုးရကို အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမွုျဖင့္ တရားစြဲနိုင္ဟု ကိုကိုႀကီးဆို


ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေအာက္ေျခဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၌ မိမိသေဘာျဖင့္ ထင္ရာျမင္ရာ လုပ္ေနသည့္ အစိုးရ က အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမွုျဖင့္ တရားစြဲနိုင္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕မွ ကိုကိုႀကီးက ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထားဝယ္ခရိုင္ ကံေပါက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္၌ ေျပာၾကားသည္။


၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး ခရီးစဥ္တြင္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ မင္းရပ္ေက်းရြာႏွင့္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုခြင့္ကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ကံေပါက္တြင္ ေဘာလုံးကြင္း အသုံးျပဳခြင့္ကို ပိတ္ပင္ျခင္း စသည္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခဌာန ဆိုင္ရာမ်ားက မိမိသေဘာျဖင့္မိမိ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုကိုႀကီးက ဆိုသည္။

''နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက တားျမစ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထားဝယ္ကိုေတာင္ ေရာက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး''ဟု ယင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က နိုင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ျမႇင့္တင္ရန္ ေမလ ၁၁ ရက္ ေန႔မိန႔္ခြန္းအၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာတြင္ ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အစီအမံတိုင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မွုဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမွုမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွု ေလၽွာ့ခ်ၿပီး ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းျဖင့္သာ ထိန္းေက်ာင္း၍ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သိသာ ထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေစရန္ ဦးသိန္းစိန္က ယင္းမိန႔္ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ သက္တမ္းရွိ အစိုးရအေနႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္တိုက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း ေအာက္ေျခအလႊာမွ လူတန္းစားမ်ားထံသို႔ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ထိေတြ႕ ခံစားခြင့္ရရန္ စိန္ေခၚမွုမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

''ကြင္းသုံးခြင့္မရဘူးလို႔ အေၾကာင္းၾကားလာေတာ့ လုပ္လက္စေတြကို သိမ္းၿပီး အိမ္တစ္အိမ္ကို ေရႊ႕လိုက္ရတယ္'' ဟု၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႀကိဳဆိုရန္ ဦးေဆာင္ စီစဥ္သည့္ ကံေပါက္ေဒသခံ ဦးခင္စိုးက ဆိုသည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္တြင္ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ ႀကိဳဆိုခြင့္ မရျခင္း၊ ကြင္းသုံးခြင့္ မရျခင္းမွအပ က်န္သည့္ ေႏွာင့္ယွက္ ဟန႔္တားမွုမ်ားမရွိဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား (ထားဝယ္) ထံမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ပိတ္ပင္ရျခင္းမွာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္၍ ျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုေၾကာင္းယင္းပြဲစီစဥ္သူအခ်ိဳ႕ထံမွသိရွိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး႐ုံးဖုန္းအမွတ္ - ဝ၅၉-၃၃၀၀၄ သို႔ဆက္သြယ္စုံစမ္းရာ ''လူႀကီးမရွိ'' ဟုျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာသိမ္းခံရမွုမ်ားကို အမ်ားဆုံးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ နိုင္ငံအေရးကို လုပ္ကိုင္ၿပီး လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ မင္းကိုနိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ေဌးႂကြယ္၊ ျပဳံးခ်ိဳ၊ အံ့ဖြယ္ေက်ာ္၊ မာကီးတို႔သည္ ထားဝယ္ေဒသသို႔ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကံေဘာက္၊ ထားဝယ္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတည္ရွိရာ နဘုလယ္ေက်းရြာ အုပ္စုတို႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။